دل نوشت

شهر افسرده

- چی شده؟ از چیزی ناراحتی؟
- نه بابا! فقط کمی خسته‌م... بخوابم دُرُس میشه! (ناراحتم... غمگینم... اما دلی برای شنیدن نیست...)
دلنوشته‌هایم؛ برای تو که می‌خوانی...
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan