دل نوشت

بهار

حلزون

عکاس:من

آن شب که تو در کنار مایی روزست          وآن روز که با تو می رود نوروزست

دی رفت و به انتظار فردا منشین                دریاب که حاصل حیات امروزست

نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan