دل نوشت

من کیَم؟!

به نام خدایی که بی منت مهربانی می کند
زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست
هرکسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته به جاست...
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

اینجانب یک عدد دانشجو معلم می باشم
در زندگی تمرین میکنم که انسان باشم و واقع بین...و اینکه «بهترین خودممم» باشم!

دلنوشته‌هایم؛ برای تو که می‌خوانی...
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan